Over mij

Anita Stal
Specialist in Jungiaans Analytische Therapie (dieptepsychologie) en Analytische Coaching

Passie, enthousiasme, analytisch, zelfstandig, empathisch, initiatiefrijk, doelgericht…

Dit zijn enkele kernwoorden die mij treffen. Na jaren met veel plezier en enthousiasme te hebben gewerkt in de financiële dienstverlening ontdekte ik per toeval (als toeval bestaat althans?! ) een natuurlijk talent voor coaching. In 1 van mijn vakinhoudelijke opleidingen in de financiële wereld maakte ik kennis met NLP. Dat triggerde mij enorm. Sinds 2016 heb ik de NLP Practitioner, de Master Practitioner of NLP opleiding afgerond en sinds juni 2018 mag ik me Certified Trainer of NLP noemen. Alle opleidingen volgde ik bij Outwise (later My HBM Center).

Tijdens mijn NLP opleidingen maakte ik kennis met Human Being Management ( hierna HBM genoemd). HBM werkt met een Reflact© meting. Uit mijn meting blijkt dat analytische psychologie in mijn natuur zit. Een en ander viel op zijn plek voor mij. Onder andere dat het vak van financieel adviseur vooral zo ontzettend fijn was in verband met het contact met mensen. De materie was ondergeschikt en kostte me stiekem energie. In 2018 maakte ik een volledige overstap van Financieel Advies naar Coaching en Training.

Gediplomeerd Jungiaans Analytisch Therapeut

In 2019 startte ik de 4-jarige opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut bij het Jungiaans Instituut- Rump Academie voor Dieptepsychologie in Nijmegen. Gezien mijn natuurlijke aanleg voor analytische psychologie voelde het logisch om een verdiepingsslag te maken. Inmiddels heb ik de opleiding succesvol afgerond.

Download hier mijn scriptie: ‘Zorg voor de ziel in overgang’ (PDF)

In 2019 en 2020 volgde ik tevens de jaaropleiding Familie- en Organisatieopstellingen bij de Academie voor Psychodynamica.

Op dit moment volg ik de opleiding tot DRU meditatie docent bij DRU Netherlands. Deze opleiding helpt me in contact te komen met de rust en stilte in mezelf. Met als doel dit ook weer door te mogen geven aan anderen.

 

 

In 2025 start ik met een volgende verdiepende opleiding bij Bodymind Opleidingen, namelijk de Somatic Experiencing® Practitioner (SEP) Opleiding. De traumaverwerkingsmethode van Peter Levine.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met als registratienummer 832.22.A 

Mocht u ontevreden zijn dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Komen we hier samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.
Op de website van mijn beroepsvereniging de VIT leest u wat u hiervoor kunt doen

Ik ben ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 23047BR. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu). 

Innerlijke schreeuw

Aarzeling
Durf ik wel of niet?
Wil ik wel of niet?
Kan ik wel of niet?

Die innerlijke schreeuw
Mijn borst als klankkast
Via mijn buik omhoog
Tranen wellen op
Het raakt

Sssst zachtjes
Niemand mag het horen
Schreeuw maar

Sssst zachtjes
Niemand mag het zien
Schreeuw maar

Sssst zachtjes
Niemand mag het voelen
Ik ook niet

Sssst zachtjes
Schreeuw maar
Voel maar

En dan huil ik ………….

-Anita Stal-